Effectief nieuwe klanten werven

stephan

3 mogelijke afsluitingen van uw verkoopgesprek

Veel verkopers komen naar trainingen om maar vooral veel afsluittechnieken te leren. Of om te leren hoe bezwaren verkoopgesprekmoeten worden omgebogen. Nu ben ik vooral een voorstander van het voorkomen van bezwaren, waarbij deelnemers vaak zelf deze bezwaren oproepen. In dit artikel ga ik kort in op het proces van afsluiten en 3 mogelijke gevolgsituaties na de afsluiting van het verkoopgesprek.

Er bestaan nogal wat misvattingen over afsluittechnieken. Het is vaak een belangrijk punt in verkooptrainingen en de literatuur staat er ook vol van. Maar zijn afsluittechnieken wel het belangrijkste van uw verkoopgesprek? En is je dienst/product bepalend voor je manier van afsluiten? Ja, zeker! Lees verder »

Top