Effectief nieuwe klanten werven

Tag: Afspraak

Acquireren: Hoe vaak heb jij nutteloze afspraken?

Aan het binnenhalen van een nieuwe opdracht cq. nieuwe klant, gaat persoonlijk klantcontact vooraf, vaak gekenmerkt door één of meerdere bezoeken. Om een bezoek mogelijk te maken, zul je echter eerst een afspraak moeten maken.

In de praktijk zal het niet zo zijn dat ieder bezoek altijd (direct) tot een opdracht leidt, maar het is wel belangrijk om in ieder geval voor iets concreets om tafel te gaan zitten. Het blijkt dat niet iedere ondernemer even kritisch met zijn/haar tijd om te gaan als ze gaan acquireren. Want zeg nu eens eerlijk: hoeveel nutteloze afspraken heb jij (gehad)? Lees verder »

Top